UKSW w Warszawie. PDFy protokołów z posiedzeń Senatu UKSW otrzymam do 9 czerwca 2015 r.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. poinformował, że w związku z dużym zakresem materiału wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej i koniecznością dokonania cyfryzacji w.w. materiału, informacja zostanie Panu udostępniona w terminie do 9 czerwca 2015 r.

Sah.

Pismo Jego Magnificencji Rektora UKSW w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2015 roku