Szkolenie: Public relations związków zawodowych

Szanowni Państwo,

Public relations posiada wiele definicji. Dla organizatorów szkolenia jest po prostu komunikowaniem się. Nie komunikowaniem przez „kogoś” „komuś” „czegoś”. Komunikujemy się dzięki wolności. Komunikujemy się w duchu odpowiedzialności. Komunikujemy się dla przyszłości. Profesor Jerzy Olędzki twierdzi, iż public relations – będąc paletą wielobarwnych technik i narzędzi – daje twórcy możliwość kreacji społecznego dialogu. Zaznacza również, że PR-em nazywać powinniśmy to, co chcemy świadomie zrobić w warunkach wolności słowa, wolnego rynku i pluralizmu mediów (1).  Naszym podstawowym celem jest nawiązanie porozumienia. Przejście – w relacjach z otoczeniem – z obojętności, czy wrogości do etapu uznania się stron, a następnie zaufania.

Szkolenie „Public relations związków zawodowych” realizowane jest w ramach programu „Uniwersytetu solidarności” wspierającego rozwój współpracy pomiędzy światem pracy (pracobiorcami, związkami zawodowymi, pracodawcami), a środowiskiem akademickim.

PROGRAM (14 godzin)
1. Public relations – wprowadzenie.
2. Dialog społeczny w Polsce (studium przypadków).
3. Strategia komunikacji związku zawodowego.
4. Komunikacja wewnętrzna w firmie i organizacji pracowniczej.
5. Współpraca z mediami.
6. Public relations w Internecie.
7. Public affairs i lobbing (studium przypadków).
8. PR w sytuacji kryzysowej.
9. PRotest
10. Negocjacje.
11. Events PR.

Prowadzący zajęcia:
Sebastian Sahajdak – konsultant ds. public relations. Na tory komunikacji społecznej trafił w 1993 roku za sprawą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Local Democracy in Poland, The State University of New Jersey (USA). Od tamtej pory zagorzały zwolennik rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jako konsultant pracuje w obszarach: gospodarki, szkolnictwa wyższego, samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych. Absolwent Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 roku przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin i miejsce szkolenia:

Termin: czwartek, piątek w godz. 9.00 – 16.00
* dokładna data zostanie ustalona z osobami zakwalifikowanymi
do udziału w pierwszej edycji szkolenia.

Miejsce szkolenia: siedziba Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Szwoleżerów 18, p. 2 w Szczecinie

Koszt: Szkolenie jest NIEODPŁATNE
UWAGA: Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Uczestnicy: szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu całego kraju. Zgłoszenie winno być potwierdzone przez władze macierzystej jednostki organizacyjnej delegowanego. Uczestnik winien posiadać elementarną wiedzę w zakresie edycji tekstu oraz obsługi komputera. W związku z ograniczoną liczbą miejsc (12 uczestników) decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje organizator.

Zgłoszenia: prosimy o przesyłanie zgłoszenia na adres organizatora pocztą tradycyjną lub w formie PDFa na e-mail: biuro@wsolidarnosci.pl (tytuł wiadomości: PR związku zawodowego – zgłoszenie) do 30 czerwca 2015 r. Zgłoszenie winny być potwierdzone (podpisem i pieczęcią) przez macierzystą organizację związkową. O zakwalifikowaniu do szkolenia poinformujemy Państwa w terminie do 10 lipca 2015 r.

Dokładny termin szkolenia zostanie ustalony z uczestnikami z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Organizator szkolenia:
Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego

Kontakt:
Sebastian Sahajdak
KU NSZZ „Solidarność” US
ul. Szwoleżerów 18, p. 02 (Hotel Asystencki US)
70-062 Szczecin
e-mail: biuro@wsolidarnosci.pl
tel. kom. 509 503 287

 

(1) – Red. J. Olędzki, D. Tworzydło: „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”, Warszawa 2006, s. 27

foto: domena publiczna