Przeprowadziliśmy konsultacje pracownicze na Wydziale Biologii

w przygotowaniu… Dokument będzie dostępny w związkowym intranecie.