Rektor zwalnia, a my pytamy…

Dwóch prawników, objętych ochroną związkową, zostało zwolnionych z pracy. Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” US przeprowadza związkowe konsultacje pracownicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.