Zwolniony Profesor Rozwadowski jednoczy studentów, absolwentów i… związkowców

w przygotowaniu…