Wiadomości z kategorii Z OSTATNIEJ CHWILI

 • Komunikat dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Dnia 21 maja br., odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w US z władzami uczelni US, tematem którego była propozycja porozumienia w sprawie zasad podwyżek wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku. Celem podwyżek wynagrodzeń ma być m.in.: preferowanie […]

  Czytaj więcej...
 • Odpowiedź władz rektorskich US w sprawie postulatów do projektu Statutu US

  W załączeniu przekazujemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych członków i sympatyków związku, odpowiedź władz rektorskich US w sprawie złożonych przez związki zawodowe, działające w US, postulatów zmian do projektu Statutu US. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że projektodawca nowego Statut US, prof. […]

  Czytaj więcej...
 • Projekt przepisów wprowadzających Statutu US i projekt Statutu US

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US, przedstawia społeczności akademickiej dwie regulacje prawne o niezwykłej doniosłości dla funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego, a mianowicie projekt przepisów wprowadzających Statutu US i projekt Statutu US. W dniu 13.05.2019 r. odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. nauki […]

  Czytaj więcej...
 • Protest nauczycieli

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US z niedowierzaniem przyjęła do wiadomości, że Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność – Ryszard Proksa podpisał porozumienie z rządem RP w sprawie strajku nauczycielskiego bez konsultacji z gronem osób, których to bezpośrednio dotyczy, […]

  Czytaj więcej...
 • Rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej dr Bogny Baczyńskiej

  W dniu dzisiejszym, tj. 10.04.2019 r. odbyła się rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej naszej koleżanki dr Bogny Baczyńskiej w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie. Od dłuższego czasu bowiem toczy się batalia o obronę jej miejsca pracy na Wydziale […]

  Czytaj więcej...
 • Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zwrócił się do społeczności akademickiej naszej uczelni z prośbą o zapoznanie z projektem nowego statutu uczelni. Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając je pocztą elektroniczną […]

  Czytaj więcej...
 • Wypowiedź Kanclerza US

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność w US, odnosi się z dezaprobatą do słów wypowiedzianych przez Kanclerza US w sprawie deklaracji LGBT +. Tolerancja jest jedną spośród tych zasad, jakie funkcjonują w uczelniach wyższych, a w szczególności w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie oprócz […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie płacowe – brak reakcji

  W związku brakiem reakcji na porozumienie zawarte z władzami uczelni, NSZZ Solidarność składa stosowne pismo do Rektora. W oparciu o podpisane porozumienie Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim, otrzymały od JM Rektora prof. dra hab. W. Gosa – działającego w […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie organizacji związkowych z pracodawcą – podpisane!

  W ostatni poniedziałek, tj. 18.02.2019 r. przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w Uniwersytecie Szczecińskim – w tym oczywiście KU NSZZ Solidarność US, podpisali porozumienie w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych wszystkich szczebli pracujących w strukturach centralnych, jak i wydziałowych. […]

  Czytaj więcej...
 • Kolejna rudna ustaleń z Prorektorem ds. finansowych US, prof. dr hab. W. Gosem

  Kolejna rudna ustaleń z Prorektorem ds. finansowych US, prof. dr hab.  W. Gosem, odbyła się w dniu 11.02.2019 r.. Ustalono, że dalsze zmiany w grupach zaszeregowania będą zmierzały do uporządkowania wynagrodzeń i ich wysokości w takich sposób, aby wyklarować ścieżki […]

  Czytaj więcej...