Wiadomości z kategorii Z OSTATNIEJ CHWILI

 • Protest w sprawie awansu na stanowisko zastępcy kanclerza!

  Wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego pragniemy poinformować o treści pisma jakie razem z Związkiem Zawodowym Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi złożyliśmy na ręce J.M. Rektora naszej uczelni. Pismo w sprawie awansów (pdf)

  Czytaj więcej...
 • Pilne! Opinia KU NSZZ Solidarność US

  KU NSZZ Solidarność US podaje do wiadomości społeczności akademickiej IS, że przygotowała i złożyła w dniu wczorajszym, tj. 23.10.2019 r. opinię do projektu Zarządzenia Rektora US – w sprawie zasad oceny nauczycieli akademickich przeprowadzonej w Uniwersytecie Szczecińskim . Adresatem tejże […]

  Czytaj więcej...
 • Okresowa ocena nauczycieli akademickich

  Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US prosi zainteresowanych o przesyłanie opinii do załączonego projektu Zarządzenia JM w terminie do 23.10.2019 r. do godz. 16.00. Sprawa jest o tyle ważna, że projekt ów będzie stanowił podstawę przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich na […]

  Czytaj więcej...
 • Wypłaty świadczeń

  Informujemy, iż wypłaty przyznanych środków z tytułu pomocy szkolnych, urodzenia się dziecka lub też w związku z przejściem na emeryturę dla członków NSZZ Solidarność US wykonane zostaną z pewnym opóźnieniem. Problemy z tym związane wynikły z procedurami wewnątrz bankowymi Banku […]

  Czytaj więcej...
 • Posiedzenie Komisji Socjalnej

  W dniu 16.10.2019r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecinie. Komisja będzie obradować w nowym składzie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 148/2019. Komisja Socjalna na Uniwersytecie Szczecińskim otrzymuje następujący skład: Przewodniczący dr Mikołaj Rylski; Wiceprzewodnicząca mgr Irena Sęderek-Papka – […]

  Czytaj więcej...
 • dr Bogna Baczyńska – Sekretarzem KU NSZZ Solidarność US

  W dniu 1 października tego roku, Komisja Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US w związku z koniecznością poprawy sprawnego funkcjonowania związku, uchwałą nr 24/2019 powołała na stanowisko Sekretarza, członka komisji Panią dr Bognę Baczyńską. Uchwała nr 24/2019

  Czytaj więcej...
 • Skarbnik KU NSZZ Solidarność

  W dniu 1 października tego roku, Komisja Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US w związku z koniecznością bieżącego nadzorowania nad finansami związku, uchwałą nr 23/2019 powołała na stanowisko Skarbnika, członka komisji Pana mgr Konrada Mielko. Uchwała nr 23/2019

  Czytaj więcej...
 • Terminy wypłat podwyżek

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US podaje do wiadomości pracowników terminy, w jakich pracodawca dokona podwyżek wynagrodzeń uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wskazać przy tym należy, że KU NZSS Solidarność US stała na stanowisku i je w dalszym ciągu podtrzymuje, że […]

  Czytaj więcej...
 • Nie podpisaliśmy porozumienia w sprawie podwyżek w treści ostatecznej

  W dniu 19 czerwca 2019 r., Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi podpisał porozumienie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia w 2019 r., dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Związek NSZZ Solidarność US  nie zgodził się,  aby kwota  przeznaczona na podwyżki […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie dot. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  W dniu 17 czerwca 2019 roku Uniwersytet Szczeciński w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustalił stawki świadczeń socjalnych. Pomimo stanowczego oporu ze strony władz uczelni, które stały na stanowisku pozostawienia wysokości odpisu na takim samym poziomie jak rok temu – […]

  Czytaj więcej...