Wiadomości z kategorii Z OSTATNIEJ CHWILI

 • Protest nauczycieli

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US z niedowierzaniem przyjęła do wiadomości, że Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność – Ryszard Proksa podpisał porozumienie z rządem RP w sprawie strajku nauczycielskiego bez konsultacji z gronem osób, których to bezpośrednio dotyczy, […]

  Czytaj więcej...
 • Rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej dr Bogny Baczyńskiej

  W dniu dzisiejszym, tj. 10.04.2019 r. odbyła się rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej naszej koleżanki dr Bogny Baczyńskiej w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie. Od dłuższego czasu bowiem toczy się batalia o obronę jej miejsca pracy na Wydziale […]

  Czytaj więcej...
 • Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zwrócił się do społeczności akademickiej naszej uczelni z prośbą o zapoznanie z projektem nowego statutu uczelni. Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając je pocztą elektroniczną […]

  Czytaj więcej...
 • Wypowiedź Kanclerza US

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność w US, odnosi się z dezaprobatą do słów wypowiedzianych przez Kanclerza US w sprawie deklaracji LGBT +. Tolerancja jest jedną spośród tych zasad, jakie funkcjonują w uczelniach wyższych, a w szczególności w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie oprócz […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie płacowe – brak reakcji

  W związku brakiem reakcji na porozumienie zawarte z władzami uczelni, NSZZ Solidarność składa stosowne pismo do Rektora. W oparciu o podpisane porozumienie Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim, otrzymały od JM Rektora prof. dra hab. W. Gosa – działającego w […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie organizacji związkowych z pracodawcą – podpisane!

  W ostatni poniedziałek, tj. 18.02.2019 r. przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w Uniwersytecie Szczecińskim – w tym oczywiście KU NSZZ Solidarność US, podpisali porozumienie w sprawie regulacji wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych wszystkich szczebli pracujących w strukturach centralnych, jak i wydziałowych. […]

  Czytaj więcej...
 • Kolejna rudna ustaleń z Prorektorem ds. finansowych US, prof. dr hab. W. Gosem

  Kolejna rudna ustaleń z Prorektorem ds. finansowych US, prof. dr hab.  W. Gosem, odbyła się w dniu 11.02.2019 r.. Ustalono, że dalsze zmiany w grupach zaszeregowania będą zmierzały do uporządkowania wynagrodzeń i ich wysokości w takich sposób, aby wyklarować ścieżki […]

  Czytaj więcej...
 • Kolejna tura rozmów z władzami rektorskimi US

  W dniu 01.02.2019 r. KU NSZZ Solidarność US wraz z innymi związkami działającymi na Uniwersytecie Szczecińskim, podjęła kolejną turę rozmów z władzami rektorskimi US co do zakresu planowanych zmian w sposobie wynagradzania pracowników administracyjnych US. Ze strony Prorektora US, prof. […]

  Czytaj więcej...
 • Spotkanie robocze z JM. Prorektorem ds. Finansów prof. dr hab. Waldemarem Gosem

  W wyniku wielu głosów członków związku NSZZ Solidarność US ”w zakresie nierównego traktowania pracowników zwłaszcza w pionie administracyjnym US w wynagrodzeniu” i skierowaniu do JM Rektora US, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka wielu wniosków o udostępnienie informacji w tym zakresie, […]

  Czytaj więcej...
 • Założenia do statutu i dydaktyki na US – Ustawa 2.0

  Publikujemy dokumenty Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marka Górskiego i Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Jacka Styszyńskiego, prof. US dotyczące założeń do statutu i dydaktyki w świetle Ustawy 2.0. Założenia do Statut Założenia do Dydaktyki

  Czytaj więcej...