Wiadomości z kategorii Z OSTATNIEJ CHWILI

 • Porozumienie ws. podwyżek podpisane

  Związki zawodowe podpisały porozumienie ws. podwyżek z JM Rektorem. Udało się wypracować wspólnie akceptowaną przez Władze i wszystkie Związki Zawodowe metodę wyliczenia podwyżek, polegającą na kwocie obliczonej jako procent od średniego wynagrodzenia w danej grupie zawodowej, zaokrągloną do pełnych dziesiątek […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie PPK i PPE

  Z końcem roku 2020 Związki Zawadowe podpisały z JM Rektorem prof. dr hab. Waldemarem Tarczyńskim dwa porozumienia. Pierwsze dotyczące wyboru instytucji finansowej do zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. Powołana w tym […]

  Czytaj więcej...
 • Proces wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

  W załączeniu dajemy przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki materiał informacyjny na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki przekazany do naszego związku przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki Dominik Szczukocki. Informacja MEiN dla Komisji ENM (pdf) 15 stycznia 2021 […]

  Czytaj więcej...
 • Odpowiedź NSZZ Solidarność US na zarzuty JM Rektora

  Załączamy poniżej ostateczną odpowiedź na zarzuty JM Rektora do związków zawodowych działających w Uniwersytecie Szczecińskim, kończąc dalszą publiczną debatę w nadziei na konstruktywną współpracę z władzami US. Odpowiedź NSZZ Solidarność US na zarzuty JM Rektora (2021-01-14 pdf)

  Czytaj więcej...
 • JM Rektor z grzywną z WSA

  Dotarła do nas informacja, iż JM Rektor otrzymał grzywnę na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Z informacji wynika, iż Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego nie była w stanie wybrać komisji habilitacyjnej przez ponad 91 tygodni.

  Czytaj więcej...
 • Odpowiedź na zarzuty Rektora ws. działalności naszego związku

  Poniżej przedstawiamy naszą odpowiedź na zarzuty postawione w stanowisku Władz Uniwersytetu Szczecińskiego w piśmie opublikowanym na stronach Uniwersytetu Szczecińskiego, podniesionych na Senacie w dniu 26 listopada 2020r. i rozesłanych do wszystkich pracowników US pocztą e-mail w dniu 04 grudnia 2020r. […]

  Czytaj więcej...
 • Nasza reakcja na propozycje stawek ZFŚS US

  W dniu 23 listopada 2020 roku wystosowaliśmy pismo do J.M. Rektora następującej treści: Szanowny Panie Rektorze, w związku z otrzymanymi propozycjami w zakresie wysokości stawek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również propozycji „Porozumienia” związki zawodowe działające w Uniwersytecie […]

  Czytaj więcej...
 • Stanowisko Komisji Uczelnianej ws. PPK

  KU NSZZ Solidarność US stoi na stanowisku, że w US winny zostać utworzony w pierwszym rzędzie Pracowniczy Program Emerytalny. Rozwiązywanie problemu poprzez tworzenie programu nieprzystającego dobru pracowników US – jest działaniem niewłaściwym. Znane jest stanowisko władz US w sprawie konieczności […]

  Czytaj więcej...
 • Premia regulaminowa na pracy zdalnej

  W związku z pojawiającymi się niepokojącymi informacjami dotyczącymi zmniejszenia premii regulaminowej pracownikom administracji pracującym zdalnie, informujemy że są to informacje nie prawdziwe. Każdy pracownik administracji który wykonuje prace w siedzibie pracodawcy lub jest skierowany do pracy zdalnej zachowuje dotychczasowe pełne […]

  Czytaj więcej...
 • Postulaty uwzględnione

  Serdecznie dziękujemy JM Rektorowi za uwzględnienie naszych postulatów dotyczących procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz pozostałym Związkom Zawodowym za poparcie naszego stanowiska. Poniżej komunikat wystosowany przez Władze US do pracowników. Szanowni Państwo, liczba potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 […]

  Czytaj więcej...