Wiadomości o tagu świadczenia socjalne

  • Nasza reakcja na propozycje stawek ZFŚS US

    W dniu 23 listopada 2020 roku wystosowaliśmy pismo do J.M. Rektora następującej treści: Szanowny Panie Rektorze, w związku z otrzymanymi propozycjami w zakresie wysokości stawek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również propozycji „Porozumienia” związki zawodowe działające w Uniwersytecie […]

    Czytaj więcej...
  • Porozumienie dot. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

    W dniu 17 czerwca 2019 roku Uniwersytet Szczeciński w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustalił stawki świadczeń socjalnych. Pomimo stanowczego oporu ze strony władz uczelni, które stały na stanowisku pozostawienia wysokości odpisu na takim samym poziomie jak rok temu – […]

    Czytaj więcej...