Wiadomości z kategorii PODMIOTOWOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO

 • Proces wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

  W załączeniu dajemy przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki materiał informacyjny na temat procesu wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki przekazany do naszego związku przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki Dominik Szczukocki. Informacja MEiN dla Komisji ENM (pdf) 15 stycznia 2021 […]

  Czytaj więcej...
 • Założenia do statutu i dydaktyki na US – Ustawa 2.0

  Publikujemy dokumenty Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marka Górskiego i Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Jacka Styszyńskiego, prof. US dotyczące założeń do statutu i dydaktyki w świetle Ustawy 2.0. Założenia do Statut Założenia do Dydaktyki

  Czytaj więcej...
 • Założenia do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  JM Rektor US przedstawił w dniu 20.12.2018 r. Założenia do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego – dotyczące struktury organizacyjnej Uczelni, jej organów, jednostek organizacyjnych, funkcji kierowniczych oraz zadań poszczególnych pionów. Jednocześnie zaprosił zainteresowane osoby na spotkanie, na którym będą przedstawiane wskazane założenia […]

  Czytaj więcej...
 • Zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – Ustawa 2.0

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US pozyskała informacje o zmianie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego w oparciu o ustawę 2.0. Trzeba przyznać, że działania władz Uniwersytetu Szczecińskiego będą bardzo obszerne. Choć oficjalnie tego nie potwierdzono, ale obejmą wszystkich pracowników i to zarówno […]

  Czytaj więcej...
 • KU NSZZ „Solidarność” USz: Apelujemy o poszanowanie autonomii Uniwersytetu (stanowisko z dnia 15.05.18 r.)

  STANOWISKO Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie interwencji służb państwowych w dniu 11 maja 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie podczas konferencji naukowej z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy” organizowanej w tym roku pod hasłem […]

  Czytaj więcej...
 • KAMPUS PIASTÓW. W lipcu 2016 r. uczelnia zatwierdziła „kostkę łupaną”. W kolejnym roku chciała ją zerwać. Koszt operacji – około 3 mln zł.

  Od piątku (8.12.2017 r.) studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z placu w kampusie przy Al. Piastów 40B w Szczecinie. Stało się tak dzięki interwencji Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US. Związek podjął działania, w efekcie licznych skarg studentów i […]

  Czytaj więcej...
 • Nagrody. Żarty, śmiechy i PIP!

  Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego [25.10.17 r.]. Uroczyste wręczenie nagród pracownikom administracji centralnej uczelni. W trakcie wystąpienia przedstawicieli władz miały paść następujące stwierdzenia: „nagrody są nielegalne”, „nagrody zostały oprotestowane przez związki zawodowe”, „jeśli ktoś ma ochotę, to może nagrodę zwrócić”, „jeśli […]

  Czytaj więcej...
 • Czy związkowiec zorganizował „nielegalne zgromadzenie” dziennikarzy?

  REKTOR do ZWIĄZKOWCA: „Czy uzyskał Pan od władz uczelni zgodę na organizowanie konferencji prasowej w dniu 14.11. br na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego, czego wymaga § 167 ust. 4 Statutu US? Czy zapraszał Pan we własnym imieniu na tę konferencję, czy […]

  Czytaj więcej...
 • POLECENIE SŁUŻBOWE

  Wyobraź sobie taką oto sytuację. Jesteś związkowcem i na stronie organizacji publikujesz tekst. Artykułem zainteresowała się miejscowa gazeta. Przedrukowuje materiał. Po kilku dniach otrzymujesz polecenie służbowe od pracodawcy. Ten nakazuje ci przygotowanie odpowiedzi na tekst, którego jesteś autorem jako związkowiec. […]

  Czytaj więcej...
 • Kostka piastowska. Zerwać, czy może lepiej zjeść?*

  Po wydaniu oświadczenia Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego [9.11.2017 r.] nie wiemy kogo mamy prosić o dopuszczenie do użytkowania placu kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Piastów 40B w Szczecinie. Rektora, czy prokuratora? Można byłoby przyjąć trzy wyjścia w sprawie placu kampusu US […]

  Czytaj więcej...