Komisja Uczelniana (Zarząd)

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego (Zarząd Organizacji Związkowej)

Prezydium Zarządu:
mgr Sebastian Sahajdak, przewodniczący Komisji Uczelnianej (KU)
dr Marian Gołębiowski, zastępca przewodniczącego KU (WNEiZ)
mgr inż. Jarosław Słowiak, zastępca przewodniczącego KU (ADM. CENT.)
dr Sławomir Driczinski, członek Zarządu (WPiA)
mgr inż. Małgorzata Kacperska-Michniewicz, Skarbnik  (ADM. CENT.)

Członkowie Zarządu:
mec. dr Marek Białkowski (WZiEU)
Mirosław Łatka (ADM. CENT.)
mgr Katarzyna Buczak (ADM. CENT.)
mgr Mariusz Sikora (UCE)
dr Artur Staszczyk (WH)

Komisja Rewizyjna:
dr Stanisław Prajsnar (W-MF)
mgr Joanna Liwuś-Łapińska (UCE)
mgr Dariusz Wójcik (ADM)

Kontakt:

Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność”
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Szwoleżerów 18, p.2
70-062 Szczecin

e-mail: biuro@wsolidarnosci.pl
tel. 91 444 28 28