Wiadomości z kategorii JAWNOŚĆ

 • JAWNOŚĆ na POLSKICH UNIWERSYTETACH

  W styczniowym numerze „Forum Akademickiego” (nr 01/2017) ukazał się artykuł Sebastiana Sahajdaka, przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Jawność na polskich uniwersytetach”. Bez wprowadzenia JAWNOŚCI na uczelniach publicznych, każda próba reformowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki skończy się […]

  Czytaj więcej...
 • JAWNOŚĆ. Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Biologii US [31.10.16 r. do 28.02.17 r.]

  Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Szczecińskiego powinni mieć swobodny dostęp do protokołów z posiedzeń organów kolegialnych uczelni. Jako pierwszy, w Uniwersytecie Szczecińskim, protokoły udostępnił Wydział Humanistyczny. Są publikowane na stronie Wydziału [zobacz]. Zależy nam na przekonaniu władz poszczególnych jednostek organizacyjnych do […]

  Czytaj więcej...
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji wnosi o usunięcie nieprawidłowo zanonimizowanego protokołu

  Wydział Prawa i Administracji, w przeciwieństwie do większości wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, zanonimizował treści protokołów z posiedzeń Rady Wydziału. Z wnioskiem o udostępnienie dokumentów wystąpiłem 13 grudnia 2016 roku. Okazało się, że w protokole z dnia 29 września 2016 roku, nie […]

  Czytaj więcej...
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji zanonimizował protokoły

  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US uznał, że protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji US wymagają przetworzenia poprzez zanonimizowanie. I tak zanonimizował nazwisko osoby, w sprawie której Rada Wydziału podejmowała uchwałę […]

  Czytaj więcej...
 • Wydział Biologii skończył z anonimizacją. Dziękujemy i publikujemy protokoły.

  Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego udostępnił protokoły z posiedzeń Rady Wydziału bez anonimizacji. W przypadku tej jednostki organizacyjnej to zmiana wprost rewolucyjna. Za zmianę postawy Władz Wydziału serdecznie dziękujemy! Oczywiście zachęcamy do publikowania protokołów na stronie WB US, tak aby do […]

  Czytaj więcej...
 • PROTOKOŁY: Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  Posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 września 2016 r. Posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 października 2016 r. Posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z […]

  Czytaj więcej...
 • Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Teologicznego US

  Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 września 2016 roku (nr 7-2016)   Fot. Kapitel/domena publiczna

  Czytaj więcej...
 • Na Cukrowej wykorzystamy skaner ręczny

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług odpowiedział na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następujący sposób (21.12.16 r.): „ze względu na sezon świąteczno-urlopowy i co za tym idzie w związku z niemożliwością oddelegowania pracownika do skanowania dokumentów, zapraszam Pana Przewodniczącego lub […]

  Czytaj więcej...
 • Z posiedzeń Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US

  JAWNOŚĆ zagościła na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Od września 2016 roku protokoły, za pośrednictwem maila, otrzymują członkowie Rady Wydziału. Na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, Władze WKFiPZ odpowiadają wnioskującemu przesyłając dokumenty bez anonimizacji. Jeszcze kilka miesięcy […]

  Czytaj więcej...
 • Rektor odpowiada na prośbę związku. Organizuje spotkanie dotyczące jawności na US.

  W spotkaniu 3 listopada 2016 roku udział wzięło 48 pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym rektor, protektorzy, kanclerz, kwestor, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych. Dziękujemy panom Szymonowi Osowskiemu oraz Bartoszowi Wilkowi z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za udział […]

  Czytaj więcej...