Wysłano przezadmin

 • Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału Teologicznego US

  Protokół z posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 września 2016 roku (nr 7-2016)   Fot. Kapitel/domena publiczna

  Czytaj więcej...
 • Na Cukrowej wykorzystamy skaner ręczny

  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług odpowiedział na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w następujący sposób (21.12.16 r.): „ze względu na sezon świąteczno-urlopowy i co za tym idzie w związku z niemożliwością oddelegowania pracownika do skanowania dokumentów, zapraszam Pana Przewodniczącego lub […]

  Czytaj więcej...
 • Z posiedzeń Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US

  JAWNOŚĆ zagościła na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Od września 2016 roku protokoły, za pośrednictwem maila, otrzymują członkowie Rady Wydziału. Na wniosek, w trybie dostępu do informacji publicznej, Władze WKFiPZ odpowiadają wnioskującemu przesyłając dokumenty bez anonimizacji. Jeszcze kilka miesięcy […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Szczeciński w 2017 roku może stracić około 6 milionów złotych

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie, na mocy którego zmieniają się zasady podziału dotacji z budżetu państwa (algorytm). W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego dotacja, w skali roku, wynosi około 150 mln złotych. Zasady zmienią się już od stycznia 2017 roku. […]

  Czytaj więcej...
 • Rektor odpowiada na prośbę związku. Organizuje spotkanie dotyczące jawności na US.

  W spotkaniu 3 listopada 2016 roku udział wzięło 48 pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym rektor, protektorzy, kanclerz, kwestor, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych. Dziękujemy panom Szymonowi Osowskiemu oraz Bartoszowi Wilkowi z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za udział […]

  Czytaj więcej...
 • Zmarł dr Jerzy M. Wojciechowski

  Człowiek niezmiernie ważny dla uniwersyteckiej Solidarności, dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Działacz opozycji demokratycznej. Jeden z założycieli „Solidarności” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie. Dlaczego był tak ważny? Dlatego, że budował każdego z nas, swoich studentów, współpracowników, związkowców. Nauczyciel akademicki zbudowany z […]

  Czytaj więcej...
 • Ważne dla adiunktów i asystentów. UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI wprowadził tzw. „wyzerowanie”

  Z protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 24 maja 2016 r. (s. 5): „Głos zabrała mgr Jolanta Waszkiewicz Kierownik Działu Spraw Osobowych. Kierownik J. Waszkiewicz powiedziała, że w chwili obecnej zatrudnionych jest 398 adiunktów, którzy nie posiadają stopnia doktora […]

  Czytaj więcej...
 • Wydział Humanistyczny: REKTOR NAGRAŁ DEBATĘ

  • Władze rektorskie Uniwersytetu Szczecińskiego zaangażowały się w organizację debaty kandydatów na stanowisko dziekana Wydziału Humanistycznego (WH) na kadencję 2016-2020. Do tego stopnia, że pracownicy administracji pracowali w weekend. Z 11 wydziałów US wsparcia w „demokratyzacji” wymagał tylko jeden. O co […]

  Czytaj więcej...
 • Debata kandydatów na stanowisko Rektora US – 11.04.2016 r. [film]

  Czytaj więcej...
 • PYTANIA DO KANDYDATÓW – odpowiada dr hab. W. Krysztofiak

  Wybory na stanowisko Rektora US. Dr hab. Wojciech Krysztofiak udzielił związkom zawodowym odpowiedzi na pytania przekazane kandydatom w dniu 1 kwietnia 2016 r. Dziękujemy! Odpowiedzi dotyczą następujących obszarów tematycznych: reforma nauki i szkolnictwa wyższego, demokratyzacja uczelni, finansowanie badań naukowych, zatrudnienie […]

  Czytaj więcej...