Wysłano przezadmin

 • Solidarność Uniwersytetu Szczecińskiego popiera protesty w Warszawie i Białymstoku

  Postulaty protestujących środowisk w Warszawie i Białymstoku są zbieżne z naszymi. W związku z tym Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, w geście solidarności z protestującymi i odpowiedzialności, podejmie w dniach od 11 do 15 czerwca 2018 roku działania, których […]

  Czytaj więcej...
 • WYNIK REFERENDUM ZWIĄZKOWEGO 4-5.06.2018 r.

  Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przeprowadzone w dniach 4 i 5 czerwca 2018 roku referendum związkowe jest ważne, a przedstawione propozycje uzyskały wymaganą liczbę głosów do ich akceptacji.  Zobacz PROTOKÓŁ z ustalenia wyników referendum związkowego KU NSZZ „Solidarność” US w dniach […]

  Czytaj więcej...
 • Wybory KU NSZZ „Solidarność” US. 4-5 czerwca 2018 r. REFERENDUM

  W trakcie Walnego Zebrania Członków KU NSZZ „Solidarność” US w dniu 27.03.2018 r. nie było wymaganego kworum (50 proc. uprawnionych do głosowania). Nie wybrano władz statutowych komisji zakładowej. W związku z powyższym wybory w naszej organizacji przeprowadzane są, za zgodą […]

  Czytaj więcej...
 • KU NSZZ „Solidarność” USz: Apelujemy o poszanowanie autonomii Uniwersytetu (stanowisko z dnia 15.05.18 r.)

  STANOWISKO Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie interwencji służb państwowych w dniu 11 maja 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie podczas konferencji naukowej z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy” organizowanej w tym roku pod hasłem […]

  Czytaj więcej...
 • WTOREK. 27.03.18 r., g. 15.45. Wybory władz statutowych Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2018-2022

  Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza Członków Związku na zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Związku, które odbędzie się we wtorek, 27 marca 2018 r. o godz. 15.45 w auli Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Wielkopolska 15 w Szczecinie (I piętro).  Porządek […]

  Czytaj więcej...
 • UCHWAŁA Zakładowej Komisji Wyborczej. Kto? Gdzie? Jak? Wybory odbędą we wtorek 27.03.2018 r., o godz. 15.45

  Zakładowa Komisja Wyborcza KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego podjęła uchwałę nr 1/2018 z dnia 2.03.2018 r. w sprawie wyborów władz statutowych Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2018-2022. Podstawa prawna: Statut NSZZ „Solidarność” Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Uchwała […]

  Czytaj więcej...
 • WYBORY 2018-2022. Uchwała KU NSZZ „Solidarność” US z dnia 27.02.18 r.

  Podstawa prawna: Statut NSZZ „Solidarność” Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” § 1 Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, zgodnie z §2 ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”, organizuje wybory władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022. § 2 Wyborów Komisji Uczelnianej […]

  Czytaj więcej...
 • KAMPUS PIASTÓW. W lipcu 2016 r. uczelnia zatwierdziła „kostkę łupaną”. W kolejnym roku chciała ją zerwać. Koszt operacji – około 3 mln zł.

  Od piątku (8.12.2017 r.) studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego mogą korzystać z placu w kampusie przy Al. Piastów 40B w Szczecinie. Stało się tak dzięki interwencji Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US. Związek podjął działania, w efekcie licznych skarg studentów i […]

  Czytaj więcej...
 • Co uzgodnił minister Gowin z rektorami w Zielonej Górze? W poszukiwaniu „pakietu modyfikacji” i „oświadczenia”.

  Minister J. Gowin [26.11.17 r.]: „Posłowie, którzy krytykują projekt, nie wiedzą zapewne, że na początku listopada spotkałem się z rektorami 27 uczelni średniej wielkości. Uzgodniliśmy tam pakiet modyfikacji, który rozwiał ich obawy. Po tej konferencji rektorzy wydali oświadczenie, w którym […]

  Czytaj więcej...
 • Nagrody. Żarty, śmiechy i PIP!

  Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego [25.10.17 r.]. Uroczyste wręczenie nagród pracownikom administracji centralnej uczelni. W trakcie wystąpienia przedstawicieli władz miały paść następujące stwierdzenia: „nagrody są nielegalne”, „nagrody zostały oprotestowane przez związki zawodowe”, „jeśli ktoś ma ochotę, to może nagrodę zwrócić”, „jeśli […]

  Czytaj więcej...