Wysłano przezadmin

 • Uniwersytet Jagielloński: przesyła protokoły od 01.2014 r. do 03.2015 r. [zobacz dokumenty]

  Kraków, 24 kwietnia 2015 r. Pan Sebastian Sahajdak Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego Szanowny Panie, w związku ze złożonym przez Pana w dniu 10 kwietnia br. wnioskiem o udostępnienie protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, przesyłam w załączeniu protokoły […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet w Białymstoku udostępni protokoły do 10 czerwca 2015 r.

  Uniwersytet w Białymstoku udostępni protokoły z posiedzeń Senatu UwB za lata 2004-2015 najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 roku. Treść e-maila od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonarda Etela z dnia 24 kwietnia 2015 roku: „W […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prześle protokoły do 15 maja 2015 roku

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poinformował, że termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2015 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac, polegających na zeskanowaniu protokołów z posiedzeń Senatu UJK, które odbyły się w […]

  Czytaj więcej...
 • UAM w Poznaniu. Do 5 czerwca 2015 r. otrzymam protokoły. Mam też zapłacić 1.030,00 zł tytułem: informacja publiczna.

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej dr Aleksandra Bocheńska przesłała 24 kwietnia 2015 roku powiadomienie (23.04.15 r.), że termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów zawierających […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zdecydowano o pobraniu opłaty. Koszt: około 260,00 zł

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdecydował o udostępnieniu protokołów z posiedzeń Senatu z lat 2004-2015. W związku z tym, że protokoły są w wersji papierowej, zdecydowano się na pobranie opłaty w wysokości około 260 zł z tytułu […]

  Czytaj więcej...
 • Rektor UMCS w Lublinie odmawia udzielenia informacji publicznej

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Michałowski odmówił udzielenia informacji publicznej wskazując w uzasadnieniu, iż mamy do czynienia z informacją przetworzoną. Zobacz: Odpowiedź JM Rektora UMCS w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Zielonogórski: wzywa do wykazania w ciągu 7 dni…

  Zielona Góra, dnia 20 kwietnia 2015 r. Pan Sebastian Sahajdak Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Szwoleżerów 18, p.2 70-062 Szczecin Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach udostępni protokoły w terminie do 31 maja 2015 r.

  Dyrektor Gabinetu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Magdalena Ochwat przesłała w dniu 21 kwietnia 2015 roku informację, że w związku z dużym zakresem materiału wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Łódzki informuje, że protokoły są do wglądu w biurze JM Rektora…

  Z bezimiennego maila przesłanego przez biuro Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dowiaduję się, że  protokoły z posiedzeń Senatu UŁ są dostępne do wglądu w Biurze Rektora UŁ, natomiast uchwały Senatu opublikowane są na stronie internetowej Uczelni http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,0,czysc Zobacz mail z biura JM […]

  Czytaj więcej...
 • UKSW w Warszawie. PDFy protokołów z posiedzeń Senatu UKSW otrzymam do 9 czerwca 2015 r.

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. poinformował, że w związku z dużym zakresem materiału wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej i koniecznością dokonania cyfryzacji w.w. materiału, informacja […]

  Czytaj więcej...