Wysłano przezadmin

 • Uniwersytet Łódzki informuje, że protokoły są do wglądu w biurze JM Rektora…

  Z bezimiennego maila przesłanego przez biuro Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dowiaduję się, że  protokoły z posiedzeń Senatu UŁ są dostępne do wglądu w Biurze Rektora UŁ, natomiast uchwały Senatu opublikowane są na stronie internetowej Uczelni http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,0,czysc Zobacz mail z biura JM […]

  Czytaj więcej...
 • UKSW w Warszawie. PDFy protokołów z posiedzeń Senatu UKSW otrzymam do 9 czerwca 2015 r.

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. poinformował, że w związku z dużym zakresem materiału wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej i koniecznością dokonania cyfryzacji w.w. materiału, informacja […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Szczeciński publikuje protokoły z posiedzeń Senatu w BIPe

  Uniwersytet Szczeciński jako drugi uniwersytet w Polsce, po Uniwersytecie Warszawskim, zdecydował się na upublicznienie protokołów z posiedzeń Senatu w Internecie. Na dzień 10 kwietnia 2015 r., na 18. uniwersytetów, protokoły z posiedzeń Senatów publikują w Sieci: 1. Uniwersytet Warszawski (2005 […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Wrocławski przesyła protokoły za lata 2009-2015. Czekamy na kolejne dokumenty [zobacz dokumenty]

  Uniwersytet Wrocławski przesłał protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2009-2015. Wskazał również link do strony Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Po wysłaniu zapytania, czy Archiwum UWr jest jednostką organizacyjną uczelni otrzymuję kolejny e-mail z informacją, że przygotowanie protokołów archiwalnych wymaga czasu. […]

  Czytaj więcej...
 • Po 4 dniach od złożenia wniosku Uniwersytet Gdański przesyła protokoły za lata 2004-2015 [zobacz dokumenty]

  Zgodnie z dekretacją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammka, w dniu 14 kwietnia 2015 roku udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 kwietnia 2015 roku. Na wskazany adres przesłano skany (PDF) protokołów […]

  Czytaj więcej...
 • BRAKUJĄCE OGNIWO, czyli protokoły z posiedzeń SENATÓW POLSKICH UNIWERSYTETÓW dostępne w SIECI

  Dlaczego w Sieci? Dlatego, że ułatwi to dostęp do protokołów opinii publicznej, w tym pracownikom uczelni, studentom i absolwentom. Cel projektu: wspieranie rozwoju Uniwersytetów OTWARTYCH. Bez nich nie może być mowy o rzetelnej debacie publicznej w Polsce. Co charakteryzuje Uniwersytet […]

  Czytaj więcej...
 • PROTOKOŁY z posiedzeń Senatu US dostępne w Nowym Jorku

  Od 12 grudnia 2014 roku, tj. od dnia upublicznienia protokołów, prosimy nie nazywać Uniwersytetu Szczecińskiego „czerwonym uniwersytetem”. Rozpoczynamy dyskusję o kulturze prawnej naszej Alma Mater.  Naszym celem jest to, aby PDFy protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zostały opublikowane na […]

  Czytaj więcej...
 • Szkolenie: Public relations związków zawodowych

  Szanowni Państwo, Public relations posiada wiele definicji. Dla organizatorów szkolenia jest po prostu komunikowaniem się. Nie komunikowaniem przez „kogoś” „komuś” „czegoś”. Komunikujemy się dzięki wolności. Komunikujemy się w duchu odpowiedzialności. Komunikujemy się dla przyszłości. Profesor Jerzy Olędzki twierdzi, iż public relations […]

  Czytaj więcej...
 • Rektor otrzymał grzywnę. Czy chodzi o Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego?

  Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego wysłał zapytanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o następującej treści: Szczecin, 4.12.2014 r. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk e-mail: rektor@univ.szczecin.pl Dotyczy: Rektor otrzymał grzywnę. Czy chodzi o […]

  Czytaj więcej...
 • Związkowe konsultacje pracownicze w Uniwersytecie Szczecińskim. Termin: 2 – 31.12.2014 r.

  Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego  w dniu 2.12.2014 r. poinformowała Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka, że w dniach od 2 do 31.12.2014 roku przeprowadzi związkowe konsultacje pracownicze na Uniwersytecie Szczecińskim. Konsultacje obejmują dziewięć obszarów: naukę, […]

  Czytaj więcej...