Wysłano przezadmin

 • ORGAN W BEZCZYNNOŚCI

  Prawo do informacji publicznej było głównym tematem III Tygodnia Edukacji Administracyjnej – wydarzenia naukowo-edukacyjnego, organizowanego cyklicznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przez Administracyjne Koło Naukowe (20-21.04.2015 r.). Uwieńczeniem Tygodnia Edukacji Administracyjnej było praktyczne szkolenie z dostępu do informacji […]

  Czytaj więcej...
 • UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI: Kanclerz przesyła protokoły z posiedzeń Senatu UJ [zobacz dokumenty 2004-2015]

  Kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego pani mgr Ewa Pędracka-Kwaskowska przesłała protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego za okres od stycznia 2004 roku do grudnia 2013 roku w postaci plików pdf zapisanych na płytach CD (3). Protokoły za okres od stycznia 2014 roku […]

  Czytaj więcej...
 • JM Rektor UKSW przekazuje płytę CD z protokołami z posiedzeń Senatu [zobacz dokumenty]

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński przekazał płytę CD z wersjami elektronicznymi protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zobacz: pismo JM Rektora UKSW z dnia 27 maja […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Zielonogórski i protokoły… jest szansa na nowe stanowisko pracy. Koszt ok. 10 tys. zł

  Jest reakcja Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Tadeusza Kuczyńskiego. Dowiadujemy się, że Uniwersytet Zielonogórski posiada protokoły z posiedzeń Senatu wyłącznie w formie nagranych plików, a w formie elektronicznej (doc.) i drukowanej jedynie wyciągi z protokołów. Treść pisma: Zielona […]

  Czytaj więcej...
 • Odpowiadam UAM w Poznaniu: zmieniam wniosek i proszę o wskazanie pracownika, na ręce którego mam przesłać skaner

  W mailu z dnia 30 kwietnia 2015 roku pełnomocnik Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje między innymi, że „na koszty wskazane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. (przyp. 1030,00 zł) składają się jedynie dodatkowe koszty związane […]

  Czytaj więcej...
 • UAM w Poznaniu. Księgi trzeba rozpruć. Protokoły przerobić na PDFy. Wartość 1030 zł. Stanowisko UAM bez zmian

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej informuje między innymi, że mogę zmienić formę uzyskania informacji publicznej, co może wpłynąć na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem protokołów posiedzeń Senatu, lub w znaczny sposób je zmniejszy. Treść […]

  Czytaj więcej...
 • Do: Uniwersytet Zielonogórski – wniosek z 10.04.15 r. nie dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej

  Szczecin, 27.04.2015 r. Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego e-mail: Rektor@uz.zgora.pl Mając na uwadze pismo Jego Magnificencji z dnia 20 kwietnia 2015 r. (R-BR-Az/241/15) pragnę zauważyć, że wniosek z dnia 10.04.2015 r. o udostępnienie protokołów […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Rzeszowski: Senat UR nie pochodzi z wyborów powszechnych

  Dział Informacji i Promocji <info@ur.edu.pl> 27 kwietnia 2015 12:55 Do: biuro@wsolidarnosci.pl Witam, W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej „ Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów są jawne i dostępne”. […]

  Czytaj więcej...
 • Wzywam UAM w Poznaniu do usunięcia naruszenia prawa

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej dr Aleksandra Bocheńska przesłała 24 kwietnia 2015 roku powiadomienie (zobacz: 23.04.15 r.), że termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Śląski wykonuje zwrot w kierunku informacji publicznej przetworzonej. Rektor wzywa do wykazania powodów…

  Z otwartości Uniwersytetu Śląskiego, o której mowa w piśmie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia z dnia 27 kwietnia 2015 roku, pozostało jedynie rozczarowanie. Warto zaznaczyć, że Rektor Uniwersytetu Śląskiego jest zarazem Przewodniczącym Konferencji Rektorów […]

  Czytaj więcej...