Wysłano przezadmin

 • Terminy wypłat podwyżek

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US podaje do wiadomości pracowników terminy, w jakich pracodawca dokona podwyżek wynagrodzeń uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi. Wskazać przy tym należy, że KU NZSS Solidarność US stała na stanowisku i je w dalszym ciągu podtrzymuje, że […]

  Czytaj więcej...
 • Nie podpisaliśmy porozumienia w sprawie podwyżek w treści ostatecznej

  W dniu 19 czerwca 2019 r., Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi podpisał porozumienie dotyczące zwiększenia wynagrodzenia w 2019 r., dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Związek NSZZ Solidarność US  nie zgodził się,  aby kwota  przeznaczona na podwyżki […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie dot. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  W dniu 17 czerwca 2019 roku Uniwersytet Szczeciński w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustalił stawki świadczeń socjalnych. Pomimo stanowczego oporu ze strony władz uczelni, które stały na stanowisku pozostawienia wysokości odpisu na takim samym poziomie jak rok temu – […]

  Czytaj więcej...
 • Komentarz NSZZ Solidarność do uchwalonego Statutu US

  Na ostatnim posiedzeniu Senatu US w dniu 30.05.2019 r. dyskutowany i w konsekwencji został przyjęty projekt nowego Statutu US w związku z wejściem w życie ustawy 2.0 – „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Konsultacje KU NSZZ Solidarność US wraz […]

  Czytaj więcej...
 • W sprawie procedowania Statusu US na posiedzeniu Senatu US w dniu 30.05.2019r.

  Do informacji Szanownego grona pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego. Wystosowaliśmy pismo do Rektora Marka Górskiego w sprawie procedowania Statusu US w dniu jutrzejszym (30.05.2019r.) na posiedzeniu Senatu US. Treść pisma załączamy poniżej. Szanowny pnie prof., Projekt  Statutu, który będzie procedowany na posiedzeniu […]

  Czytaj więcej...
 • Komunikat dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego

  Dnia 21 maja br., odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w US z władzami uczelni US, tematem którego była propozycja porozumienia w sprawie zasad podwyżek wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku. Celem podwyżek wynagrodzeń ma być m.in.: preferowanie […]

  Czytaj więcej...
 • Odpowiedź władz rektorskich US w sprawie postulatów do projektu Statutu US

  W załączeniu przekazujemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych członków i sympatyków związku, odpowiedź władz rektorskich US w sprawie złożonych przez związki zawodowe, działające w US, postulatów zmian do projektu Statutu US. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że projektodawca nowego Statut US, prof. […]

  Czytaj więcej...
 • Projekt przepisów wprowadzających Statutu US i projekt Statutu US

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US, przedstawia społeczności akademickiej dwie regulacje prawne o niezwykłej doniosłości dla funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego, a mianowicie projekt przepisów wprowadzających Statutu US i projekt Statutu US. W dniu 13.05.2019 r. odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. nauki […]

  Czytaj więcej...
 • Protest nauczycieli

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US z niedowierzaniem przyjęła do wiadomości, że Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność – Ryszard Proksa podpisał porozumienie z rządem RP w sprawie strajku nauczycielskiego bez konsultacji z gronem osób, których to bezpośrednio dotyczy, […]

  Czytaj więcej...
 • Rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej dr Bogny Baczyńskiej

  W dniu dzisiejszym, tj. 10.04.2019 r. odbyła się rozprawa sądowa w sprawie pracowniczej naszej koleżanki dr Bogny Baczyńskiej w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie. Od dłuższego czasu bowiem toczy się batalia o obronę jej miejsca pracy na Wydziale […]

  Czytaj więcej...