Wysłano przezadmin

 • Międzyuczelniany Sztab Kryzysowy Uczelni Szczecińskich

  Zawieszenie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i innych szczecińskich uczelni wyższych powoduje konieczność powołania Międzyuczelnianego Sztabu Kryzysowego Uczelni Szczecińskich, który zajmowałby się koordynacją działań zmierzających do zapobiegania koronawirusowi w ramach ich struktur, a co za tym idzie także wewnątrz Uniwersytetu Szczecińskiego. […]

  Czytaj więcej...
 • Zajączkowe :)

  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Zarząd Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego podjął decyzję o wypłacie członkom naszego związku, upominku „zajączkowego” w wysokości 100,00 zł. Realizacja wypłaty nastąpi przed Świętami Wielkanocnymi na rachunek bankowy członka naszego związku. W […]

  Czytaj więcej...
 • Ostrożności nigdy dość!

  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w Uniwersytecie Szczecińskim podaje do publicznej wiadomości informację (jeszcze nie potwierdzoną oficjalnie) o tym że w jednym z domów studenckich US studentka z Niemiec została przewieziona do szpitala z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Trzeba przypomnieć, przy […]

  Czytaj więcej...
 • MNiSW w sprawie podwyżek na rok 2020

  Odpowiedź z MNiSW na pismo z 23 listopada 2019 r., wyrażające stanowisko Rady KSN NSZZ „Solidarność”, w sprawie zapewnienia w budżecie państwa na rok 2020 środków finansowych na realizację zwiększenia wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Pismo z MNiSW (pdf)

  Czytaj więcej...
 • Kontrola PIP na US

  W Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w związku z pismem związków zawodowych działających w US (protest) i dochodzącymi do nich informacjami, że władze US zatrudniają nowych pracowników z pominięciem treści podpisanego jeszcze w lutym ubiegłego roku porozumienia […]

  Czytaj więcej...
 • Protest w sprawie awansu na stanowisko zastępcy kanclerza!

  Wszystkich pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego pragniemy poinformować o treści pisma jakie razem z Związkiem Zawodowym Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi złożyliśmy na ręce J.M. Rektora naszej uczelni. Pismo w sprawie awansów (pdf)

  Czytaj więcej...
 • Pilne! Opinia KU NSZZ Solidarność US

  KU NSZZ Solidarność US podaje do wiadomości społeczności akademickiej IS, że przygotowała i złożyła w dniu wczorajszym, tj. 23.10.2019 r. opinię do projektu Zarządzenia Rektora US – w sprawie zasad oceny nauczycieli akademickich przeprowadzonej w Uniwersytecie Szczecińskim . Adresatem tejże […]

  Czytaj więcej...
 • Okresowa ocena nauczycieli akademickich

  Przewodniczący KU NSZZ Solidarność US prosi zainteresowanych o przesyłanie opinii do załączonego projektu Zarządzenia JM w terminie do 23.10.2019 r. do godz. 16.00. Sprawa jest o tyle ważna, że projekt ów będzie stanowił podstawę przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich na […]

  Czytaj więcej...
 • Wypłaty świadczeń

  Informujemy, iż wypłaty przyznanych środków z tytułu pomocy szkolnych, urodzenia się dziecka lub też w związku z przejściem na emeryturę dla członków NSZZ Solidarność US wykonane zostaną z pewnym opóźnieniem. Problemy z tym związane wynikły z procedurami wewnątrz bankowymi Banku […]

  Czytaj więcej...
 • Posiedzenie Komisji Socjalnej

  W dniu 16.10.2019r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Socjalnej na Uniwersytecie Szczecinie. Komisja będzie obradować w nowym składzie, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 148/2019. Komisja Socjalna na Uniwersytecie Szczecińskim otrzymuje następujący skład: Przewodniczący dr Mikołaj Rylski; Wiceprzewodnicząca mgr Irena Sęderek-Papka – […]

  Czytaj więcej...