Marzec, 2019

 • Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, zwrócił się do społeczności akademickiej naszej uczelni z prośbą o zapoznanie z projektem nowego statutu uczelni. Projekt Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego Uwagi można zgłaszać do 30 kwietnia 2019 roku, wysyłając je pocztą elektroniczną […]

  Czytaj więcej...
 • Wypowiedź Kanclerza US

  Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność w US, odnosi się z dezaprobatą do słów wypowiedzianych przez Kanclerza US w sprawie deklaracji LGBT +. Tolerancja jest jedną spośród tych zasad, jakie funkcjonują w uczelniach wyższych, a w szczególności w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie oprócz […]

  Czytaj więcej...
 • Porozumienie płacowe – brak reakcji

  W związku brakiem reakcji na porozumienie zawarte z władzami uczelni, NSZZ Solidarność składa stosowne pismo do Rektora. W oparciu o podpisane porozumienie Związki Zawodowe działające w Uniwersytecie Szczecińskim, otrzymały od JM Rektora prof. dra hab. W. Gosa – działającego w […]

  Czytaj więcej...