Styczeń, 2019

  • Spotkanie robocze z JM. Prorektorem ds. Finansów prof. dr hab. Waldemarem Gosem

    W wyniku wielu głosów członków związku NSZZ Solidarność US ”w zakresie nierównego traktowania pracowników zwłaszcza w pionie administracyjnym US w wynagrodzeniu” i skierowaniu do JM Rektora US, prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka wielu wniosków o udostępnienie informacji w tym zakresie, […]

    Czytaj więcej...
  • Założenia do statutu i dydaktyki na US – Ustawa 2.0

    Publikujemy dokumenty Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marka Górskiego i Prorektora ds. Kształcenia dr hab. Jacka Styszyńskiego, prof. US dotyczące założeń do statutu i dydaktyki w świetle Ustawy 2.0. Założenia do Statut Założenia do Dydaktyki

    Czytaj więcej...