Październik, 2018

  • Zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego – Ustawa 2.0

    Komisja Uczelniana NSZZ Solidarność US pozyskała informacje o zmianie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego w oparciu o ustawę 2.0. Trzeba przyznać, że działania władz Uniwersytetu Szczecińskiego będą bardzo obszerne. Choć oficjalnie tego nie potwierdzono, ale obejmą wszystkich pracowników i to zarówno […]

    Czytaj więcej...
  • Zmiana uchwały w sprawie świadczeń i zasiłków udzielanych przez KU NSZZ Solidarność US

    Uchwała nr 26/2018 Komisji Uczelnianej NSZZ ,,Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5.10.2018r. w sprawie ustalenia wysokości wypłacanych zasiłków i zapomóg oraz świadczeń członkom związku. Uchwała KU NSZZZ Solidarność US w sprawie zasiłków

    Czytaj więcej...