Czerwiec, 2018

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dowiedz się, dlaczego wypłaty zostały wstrzymane?

  Według informacji KU NSZZ „Solidarność” US rektorzy uczelni publicznych lobbują za rozwiązaniem, które zagwarantuje w projekcie ustawy prawo szkolnictwa wyższego i nauki zapis, iż odpis na ZFŚS będzie wynosił maksimum do 6,5 proc. funduszu płac z poprzedniego roku. Proponuje się, […]

  Czytaj więcej...
 • NOWE WŁADZE KU NSZZ „Solidarność” USz na kadencję 2018-2022

  We wtorek, 19 czerwca 2018 roku zakończyliśmy wybory władz statutowych i delegatów na kadencję 2018-2022. Protokół z ustalenia wyników został przekazany Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Funkcję Przewodniczącego Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, przez najbliższe cztery lata, […]

  Czytaj więcej...
 • WYBORY 2018-2022 – KANDYDACI. Komunikat ZKW NSZZ „Solidarność” US z dn. 15.06.2018 r.

  Szczecin, 15.06.2018 r. KOMUNIKAT Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15.06.2018 r. Informujemy, że do ZKW NSZZ „Solidarność” US wpłynęły następujące kandydatury w wyborach władz statutowych związku oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego […]

  Czytaj więcej...
 • [FILM] Protest akademicki przed Rektoratem USz – 15.06.2018 r.

  Dokumentacja filmowa protestu akademickiego przed Rektoratem Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 15 czerwca 2018 roku w godzinach 18.00 – 19.00.

  Czytaj więcej...
 • Ogłoszenie ZKW. WYBORY na kadencję 2018-2022. Pn. i wt. 18-19.06.2018 r.

  Uchwała nr 2/06/2018 Zakładowej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów poza zebraniem (z urną) Podstawa prawna: Statut NSZZ „Solidarność” Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” § 1 Zgodnie z uchwałą nr 3/2018 z dnia […]

  Czytaj więcej...
 • Solidarność Uniwersytetu Szczecińskiego popiera protesty w Warszawie i Białymstoku

  Postulaty protestujących środowisk w Warszawie i Białymstoku są zbieżne z naszymi. W związku z tym Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, w geście solidarności z protestującymi i odpowiedzialności, podejmie w dniach od 11 do 15 czerwca 2018 roku działania, których […]

  Czytaj więcej...
 • WYNIK REFERENDUM ZWIĄZKOWEGO 4-5.06.2018 r.

  Komisja Skrutacyjna stwierdza, że przeprowadzone w dniach 4 i 5 czerwca 2018 roku referendum związkowe jest ważne, a przedstawione propozycje uzyskały wymaganą liczbę głosów do ich akceptacji.  Zobacz PROTOKÓŁ z ustalenia wyników referendum związkowego KU NSZZ „Solidarność” US w dniach […]

  Czytaj więcej...