Maj, 2018

  • Wybory KU NSZZ „Solidarność” US. 4-5 czerwca 2018 r. REFERENDUM

    W trakcie Walnego Zebrania Członków KU NSZZ „Solidarność” US w dniu 27.03.2018 r. nie było wymaganego kworum (50 proc. uprawnionych do głosowania). Nie wybrano władz statutowych komisji zakładowej. W związku z powyższym wybory w naszej organizacji przeprowadzane są, za zgodą […]

    Czytaj więcej...
  • KU NSZZ „Solidarność” USz: Apelujemy o poszanowanie autonomii Uniwersytetu (stanowisko z dnia 15.05.18 r.)

    STANOWISKO Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie interwencji służb państwowych w dniu 11 maja 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie podczas konferencji naukowej z cyklu „Filozoficzne źródła nowoczesnej Europy” organizowanej w tym roku pod hasłem […]

    Czytaj więcej...