Luty, 2018

  • WYBORY 2018-2022. Uchwała KU NSZZ „Solidarność” US z dnia 27.02.18 r.

    Podstawa prawna: Statut NSZZ „Solidarność” Ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” § 1 Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego, zgodnie z §2 ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”, organizuje wybory władz statutowych podstawowej jednostki organizacyjnej Związku na kadencję 2018-2022. § 2 Wyborów Komisji Uczelnianej […]

    Czytaj więcej...