Kwiecień, 2015

 • Rektor UMCS w Lublinie odmawia udzielenia informacji publicznej

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Stanisław Michałowski odmówił udzielenia informacji publicznej wskazując w uzasadnieniu, iż mamy do czynienia z informacją przetworzoną. Zobacz: Odpowiedź JM Rektora UMCS w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Zielonogórski: wzywa do wykazania w ciągu 7 dni…

  Zielona Góra, dnia 20 kwietnia 2015 r. Pan Sebastian Sahajdak Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Szwoleżerów 18, p.2 70-062 Szczecin Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach udostępni protokoły w terminie do 31 maja 2015 r.

  Dyrektor Gabinetu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Magdalena Ochwat przesłała w dniu 21 kwietnia 2015 roku informację, że w związku z dużym zakresem materiału wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Łódzki informuje, że protokoły są do wglądu w biurze JM Rektora…

  Z bezimiennego maila przesłanego przez biuro Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dowiaduję się, że  protokoły z posiedzeń Senatu UŁ są dostępne do wglądu w Biurze Rektora UŁ, natomiast uchwały Senatu opublikowane są na stronie internetowej Uczelni http://www.uni.lodz.pl/prawo/uchwala,uchwala,2,0,czysc Zobacz mail z biura JM […]

  Czytaj więcej...
 • UKSW w Warszawie. PDFy protokołów z posiedzeń Senatu UKSW otrzymam do 9 czerwca 2015 r.

  Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. poinformował, że w związku z dużym zakresem materiału wskazanym we wniosku o udostępnienie informacji publicznej i koniecznością dokonania cyfryzacji w.w. materiału, informacja […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Szczeciński publikuje protokoły z posiedzeń Senatu w BIPe

  Uniwersytet Szczeciński jako drugi uniwersytet w Polsce, po Uniwersytecie Warszawskim, zdecydował się na upublicznienie protokołów z posiedzeń Senatu w Internecie. Na dzień 10 kwietnia 2015 r., na 18. uniwersytetów, protokoły z posiedzeń Senatów publikują w Sieci: 1. Uniwersytet Warszawski (2005 […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Wrocławski przesyła protokoły za lata 2009-2015. Czekamy na kolejne dokumenty [zobacz dokumenty]

  Uniwersytet Wrocławski przesłał protokoły z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2009-2015. Wskazał również link do strony Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. Po wysłaniu zapytania, czy Archiwum UWr jest jednostką organizacyjną uczelni otrzymuję kolejny e-mail z informacją, że przygotowanie protokołów archiwalnych wymaga czasu. […]

  Czytaj więcej...
 • Po 4 dniach od złożenia wniosku Uniwersytet Gdański przesyła protokoły za lata 2004-2015 [zobacz dokumenty]

  Zgodnie z dekretacją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Bernarda Lammka, w dniu 14 kwietnia 2015 roku udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 kwietnia 2015 roku. Na wskazany adres przesłano skany (PDF) protokołów […]

  Czytaj więcej...
 • BRAKUJĄCE OGNIWO, czyli protokoły z posiedzeń SENATÓW POLSKICH UNIWERSYTETÓW dostępne w SIECI

  Dlaczego w Sieci? Dlatego, że ułatwi to dostęp do protokołów opinii publicznej, w tym pracownikom uczelni, studentom i absolwentom. Cel projektu: wspieranie rozwoju Uniwersytetów OTWARTYCH. Bez nich nie może być mowy o rzetelnej debacie publicznej w Polsce. Co charakteryzuje Uniwersytet […]

  Czytaj więcej...