Kwiecień, 2015

 • UAM w Poznaniu. Księgi trzeba rozpruć. Protokoły przerobić na PDFy. Wartość 1030 zł. Stanowisko UAM bez zmian

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej informuje między innymi, że mogę zmienić formę uzyskania informacji publicznej, co może wpłynąć na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem protokołów posiedzeń Senatu, lub w znaczny sposób je zmniejszy. Treść […]

  Czytaj więcej...
 • Do: Uniwersytet Zielonogórski – wniosek z 10.04.15 r. nie dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej

  Szczecin, 27.04.2015 r. Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego e-mail: Rektor@uz.zgora.pl Mając na uwadze pismo Jego Magnificencji z dnia 20 kwietnia 2015 r. (R-BR-Az/241/15) pragnę zauważyć, że wniosek z dnia 10.04.2015 r. o udostępnienie protokołów […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Rzeszowski: Senat UR nie pochodzi z wyborów powszechnych

  Dział Informacji i Promocji <info@ur.edu.pl> 27 kwietnia 2015 12:55 Do: biuro@wsolidarnosci.pl Witam, W odpowiedzi na Państwa zapytanie informujemy, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej „ Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów są jawne i dostępne”. […]

  Czytaj więcej...
 • Wzywam UAM w Poznaniu do usunięcia naruszenia prawa

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej dr Aleksandra Bocheńska przesłała 24 kwietnia 2015 roku powiadomienie (zobacz: 23.04.15 r.), że termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Śląski wykonuje zwrot w kierunku informacji publicznej przetworzonej. Rektor wzywa do wykazania powodów…

  Z otwartości Uniwersytetu Śląskiego, o której mowa w piśmie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia z dnia 27 kwietnia 2015 roku, pozostało jedynie rozczarowanie. Warto zaznaczyć, że Rektor Uniwersytetu Śląskiego jest zarazem Przewodniczącym Konferencji Rektorów […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Jagielloński: przesyła protokoły od 01.2014 r. do 03.2015 r. [zobacz dokumenty]

  Kraków, 24 kwietnia 2015 r. Pan Sebastian Sahajdak Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Szczecińskiego Szanowny Panie, w związku ze złożonym przez Pana w dniu 10 kwietnia br. wnioskiem o udostępnienie protokołów z posiedzeń Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, przesyłam w załączeniu protokoły […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet w Białymstoku udostępni protokoły do 10 czerwca 2015 r.

  Uniwersytet w Białymstoku udostępni protokoły z posiedzeń Senatu UwB za lata 2004-2015 najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 roku. Treść e-maila od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonarda Etela z dnia 24 kwietnia 2015 roku: „W […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prześle protokoły do 15 maja 2015 roku

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poinformował, że termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 maja 2015 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia czasochłonnych prac, polegających na zeskanowaniu protokołów z posiedzeń Senatu UJK, które odbyły się w […]

  Czytaj więcej...
 • UAM w Poznaniu. Do 5 czerwca 2015 r. otrzymam protokoły. Mam też zapłacić 1.030,00 zł tytułem: informacja publiczna.

  Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ds. informacji publicznej dr Aleksandra Bocheńska przesłała 24 kwietnia 2015 roku powiadomienie (23.04.15 r.), że termin udostępnienia informacji publicznej zostaje przedłużony do 5 czerwca 2015 roku z uwagi na konieczność przygotowania dokumentów zawierających […]

  Czytaj więcej...
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zdecydowano o pobraniu opłaty. Koszt: około 260,00 zł

  Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zdecydował o udostępnieniu protokołów z posiedzeń Senatu z lat 2004-2015. W związku z tym, że protokoły są w wersji papierowej, zdecydowano się na pobranie opłaty w wysokości około 260 zł z tytułu […]

  Czytaj więcej...