Czerwiec, 2014

  • Konsultacje pracownicze, zdaniem władz US, pozbawione są „umocowania prawnego”. Czyżby?

    Dwa pisma, które wiele mówią o poziomie zarządzania uczelnią. Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Edward Włodarczyk informuje dziekanów wydziałów US o tym, że realizowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” US konsultacje „społeczne” „nie mają umocowania prawnego. Pracodawca przedstawia opinię […]

    Czytaj więcej...